Medlemsavgifter


Medlemsavgift senior 350 kr/kalenderår
Medlemsavgift junior < 18 år 300 kr/kalenderår


Inbetalning
Postgiro: 9 89 60-8
Bankgiro: 614-8977

Till alla våra tävlingsryttare
Tänk på att licensen inte gäller förrän ni har löst medlemsavgift för innevarande år.


Glöm inte att skriva namnet på dem eller den som avgiften gäller för.

Medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har många fördelar, bland annat omfattas alla medlemmar av den Gemensamma olycksfallsförsäkringen. .

Gemensam olycksfallsförsäkring


Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Beslutet att Svenska Ridsportförbundet ska ha en gemensam olycksfallsförsäkring togs av förbundets stämma i maj 2013.

På folksam.se kan du läsa mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen med länk till villkor, tilläggsvillkor, skadeanmälan och kontaktuppgifter